map link bloemenstraatBloemenstraat 91 Veldoven

De foto die hierboven is afgedrukt, is in 1926 gemaakt op het moment dat de Maas zich na de grote overstroming in dat jaar weer aan het terugtrekken was in haar bedding. Ze laat op de voorgrond enkele droogbanen zien en rechts daarachter de oude veldovens. De foto is aan de achterzijde op het fabrieksterrein vanaf de Gennepse zijde gemaakt. De veldovens stonden ongeveer op de plaats waar later de ringoven is gebouwd en nu de oude schoorsteen nog als een stille getuige aanwezig is.

De droogbanen bestonden uit een tweetal zeer gladde lemen stroken grond. Nadat ze "geskabult" (gelijk gemaakt) waren en er zand over was gestrooid, werden er door de "nèrslaegers" vers gevormde stenen op neergeslagen.

Na een paar dagen werden ze door de opsnèjers opgesnèje (op zijn kant gezet) en weer enkele dagen later door de hagers gehaagd. Hieronder werd verstaan dat ze luchtig gestapeld werden, zodat de wind er goed door kon blazen. Aan de zijkant werden deze hagen afgedekt met rietmatten. Later werden de bekende haagschoppen gebouwd. Dit waren langgerekte droogloodsen. Daarna werden de stenen in de veldoven opgestapeld. Deze bestond in feite uit twee hele dikke muren van ongeveer 5 meter hoogte waartussen de stenen werden gestapeld. De muren waren zo'n anderhalve meter breed.

De bovenzijde werd vervolgens afgedekt met zgn. ratelaars (slechte stenen) en er werden allemaal kleine schoorsteentjes gemaakt. Het geheel werd met leem dichtgesmeerd.

Aan de zijkanten werd, onder het met pannen gedekte gedeelte, met kolen en turf gestookt via de zgn. mondgaten in de muren. De turven werden gebruikt omdat die ver het vuur in konden worden gegooid. De stoker ging met de rug naar de vuurmond staan en gooide de turven er zo achterwaarts in.

Er werd 3 weken gestookt en daarna werd het geheel weer opengebroken. De bekende donkerrode Milsbeekse baksteen kwam dan te voorschijn.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl