map link bloemenstraatBloemenstraat 94 Bloemenstraat

Deze foto dateert van 1950 en brengt een gedeelte van de na de oorlog in snel tempo herbouwde steenfabriek met de overburen in beeld. Helemaal links is de wederopbouw overigens nog in volle gang. De nieuwe boerderij van de Zwoansen Jan (Jan Hubbers) staat nog in de steigers. Op de hoek, enigszins verscholen in de schaduw van de grote lindebomen (een van de twee staat er nog), is de zwaar beschadigde oude boerderij "de Zwaan" nog zichtbaar. In het begin van de eeuw is hier nog café geweest.

Aan de andere kant van de weg die naar het Achterbroek voert is een deel van het oude huis zichtbaar, waarin in die jaren Albert van Pau (Dinnissen) woonde en voor de oorlog zijn schoonvader Kobuske Linders. Ook hier was het achterhuis in de oorlog verloren gegaan. Kobuske Linders was voor de oorlog voorzitter, secretaris, penningmeester en schatter van "de veefonds" (een onderlinge veeverzekering in Milsbeek). Hij zorgde er altijd voor dat, als er een koe "viel" (voor rekening van de verzekering kwam) de keutertjes die maar één koe :radden, tenminste een nieuwe koe terug konden kopen.

Daarachter is het huisje te zien waar in 1950 Wim van Pau (Dinnissen) woonde; voor de oorlog was dat zijn vader, Pau Dinnissen.

Langs de Bloemenstraat, in de richting van Gennep, zien we de nog mooi in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven woning met rieten dak waar Kal (Karel) Hubers woonde en daarvoor diens vader Wim Hubers.

Het waren allemaal kinderrijke gezinnen in dit deel van de Bloemenstraat. Een groot gedeelte van de jongens heeft op de steenfabriek gewerkt. Met name van de gezinnen van Pau Dinnissen en Wim Hubers werkten bijna alle jongens hier langdurig. Achter de pijp van de steenfabriek en geheel onzichtbaar in de schaduw van een aantal lindebomen, bevindt zich nog het huisje van Willem Wouters. Helemaal rechts staat het nieuwe in 1949 gebouwde kantoor van de steenfabriek.

De foto brengt ook mooi de dijk in beeld, zoals die na 1926 langs de Bloemenstraat werd aangelegd om het achterliggende gebied te beschermen tegen overstromingen door de Maas.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl